NHIÊN LIỆU KHI SỬ DỤNG EURO 5

——————————————

Xăng mức 5 có yêu cầu kỹ thuật cao hơn hẳn xăng mức thấp hơn. Việc xe trang bị Euro 5 nhưng sử dụng nhiên liệu không đáp ứng được tiêu chuẩn có thể xảy ra báo lỗi hoặc hư hỏng một số chi tiết như kim phun nhiên liệu, hệ thống DPF (bộ lọc hạt của động cơ điêzen), cảm biến A/F (cảm biến oxy dải rộng), cảm biến oxy…

Do vậy khách hàng cần sử dụng nhiên liệu có mức tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn khí thải của xe. Hiện nay, khách hàng có thể sử dụng nhiên liệu Dầu DO 0,001S-V để phù hợp với công nghệ Euro 5. Như vậy, các động cơ đạt tiêu chuẩn Euro 5 sử dụng nhiên liệu mức 5 là hợp lý nhất, tránh hoặc giảm thiểu việc sử dụng lẫn các loại nhiên liệu có mức chất lượng khác.

————————————

🍀🍀Hyundai Quốc Việt – Đại lý Uỷ quyền của Hyundai Thành Công Thương Mại 🍀🍀