Hyundai’s Day THÁNG 3 ♥ “TRƯỚC BẠ TRAO TAY NHẬN NGAY XE HOT” ♥

——————————————

Xin mời Quý khách hàng tham dự sự kiện đặc biệt – Ngày Hyundai’s Day! Một ngày trải nghiệm những mẫu xe Hyundai tại:

🏠Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐂𝐚𝐟𝐞́ 𝐁𝐮̣𝐢 (Đường Nam Sông Hậu, TT. MÁi Dầm, Hậu Giang)

⏰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟕𝐡𝟎𝟎 -𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 ( 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟒)

CƠ HỘI 𝗞𝗛𝗨𝗬𝗘̂́𝗡 𝗠𝗔̃𝗜 𝟭𝟬𝟬% 𝗟𝗘̣̂ 𝗣𝗛𝗜́ 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛́𝗖 𝗕𝗔̣ khi khách hàng MUA XE TRONG NGÀY

Cùng nhiều phần quà hấp dẫn khi khách hàng theo dõi phiên LIVESTREAM trực tiếp trên fanpgae hoặc LÁI THỬ tại địa điểm tổ chức sự kiện.

————

𝙷𝚈𝚄𝙽𝙳𝙰𝙸 𝚀𝚄Ố𝙲 𝚅𝙸Ệ𝚃 – Đại lý 3S Ủy quyền của Hyundai Thành công Thương mại

☎ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗯𝗮́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟰𝟵 𝟮𝟰𝟯 𝟴𝟴𝟴

☎ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣: 𝟬𝟴𝟮𝟳 𝟭𝟭𝟭𝟭 𝟳𝟳

☎ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗖𝗦𝗞𝗛: 𝟬𝟮𝟵𝟮𝟯𝟵𝟬𝟳𝟳𝟳𝟳

🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://hyundai-quocviet.vn/

🌐 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/@hyundaiquocviet3153