GÓC TỔNG HỢP SỰ KIỆN HYUNDAI’S DAY

—————

Những vị khách hàng đặc biệt sẽ tạo nên một sự kiện Hyundai’s day thật đặc biệt. Hyundai Quốc Việt ghi nhận nhiều sự quan tâm của khách hàng cho ngày Hyundai’s Day, luôn theo dõi và đồng hành cho sự kiện tháng 3 này.

Với mỗi hợp đồng đã kí và trao tận tay khách hàng với mong muốn mỗi chiếc xe tải Hyundai sẽ là một vị thần tài mang đến nhưng may mắn cho khách hàng trong quá trình sử dụng.


𝙷𝚈𝚄𝙽𝙳𝙰𝙸 𝚀𝚄Ố𝙲 𝚅𝙸Ệ𝚃 – Đại lý 3S Ủy quyền của Hyundai Thành công Thương mại

☎ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗯𝗮́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟰𝟵 𝟮𝟰𝟯 𝟴𝟴𝟴

☎ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣: 𝟬𝟴𝟮𝟳 𝟭𝟭𝟭𝟭 𝟳𝟳

☎ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗖𝗦𝗞𝗛: 𝟬𝟮𝟵𝟮𝟯𝟵𝟬𝟳𝟳𝟳𝟳

🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://hyundai-quocviet.vn/

🌐 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/@hyundaiquocviet3153